سایت مرکز فقهی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد در سال 1401 به این شرح میباشد

 

ابراهیمی/محمدحسین

ابطحی/سید علی

احمدی/حسین

اصغری/محمدجواد

ایماندار/حسین

پورقربان/مصطفی

دشمیر/محمدمهدی

رضا زاده/امیر

رضایی/هادی

رمک حسینی/متین

روحبخش/سید مجتبی

صادقی/مصطفی

طاهری/سیدمحمدعلی

عسکری دوست/علی

غفوریان/امیرحسین

قادری/

قائمی نیک/محمدحسین

قوامی/سیدمحمدکاظم

کامران نژاد/ابوالفضل

محمدی نیا/مصطفی

محمدی نیا/مصطفی

محمدی/سید امیرحسین

محمدی/سید علیرضا

موسوی خراسانی/سید امیر حسین

مهدوی/هادی

اله عرابی/حسین

هوشیار/امیرحسین

الهی زاده/سجاد

الهی نیک/مهدی

تعداد بازدید :195
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.