سایت مرکز فقهی

چهاردهمین نشست علمی مرکز فقهی مشهد در 8 بهمن 99 با حضور جمعی از اساتید حوزوی و تعدادی از مسئولین و کارشناسان استانی یکی از بانکها برگزار گردید.

در این نشست که با دبیری استاد مهدی رجائی خراسانی برگزار شد، کارشناسان بانکی دغدغه ها و ابهامات خود را مطرح نمودند و در ادامه، استاد موسوی بایگی (از اساتید پاسخگویی و از دانش پژوهان سابق مرکز فقهی) که از طریق فضای مجازی با جلسه ارتباط برقرار کرده بودند، فتاوی فقهای عظام را بیان کردند و منشاء شبهه حرمت که ناشی از هرگونه فعالیت در قراردادهای ربوی بانک و دریافت وجه التزام است را شرح دادند. 

حجت الاسلام نعمتی (دکترای اقتصاد) نیز به بیان معضلات دیگری از جمله خلق پول توسط بانکها پرداختند.

حجت الاسلام محسن زاده (از دانش پژوهان سابق مرکز فقهی و اساتید پاسخگویی) نیز راه حلهایی برای موضوع بیان کردند.

مجموعا سه راه کار از سوی اساتید حاضر در جلسه بیان گردید:

1- اعتبار سنجی وام گیرنده گان و عدم پرداخت وام به افراد بدحساب (تا نیازی به دریافت دیرکرد نباشد) و تاثیر شیوه بازپرداخت در پرداخت وام های بعدی.

2- مصالحه ابتدایی بانک و وام گیرنده 

3- ابتدای قرارداد سود و دیرکرد یکجا محاسبه شود و در فرض عدم تاخیر وام گیرنده مقدار مازاد به او بخشیده شود (با فرض صحت قرارداد اولیه بین بانک و وام گیرنده)

تعداد بازدید :91
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.