سایت مرکز فقهی

چکیده

یکی از مباحثی که علماء علم اصول در ذیل حجت قطع به آن می پردازند ، مبحث تجری می باشد . مبحث تجری به علت این که معمولا به صورت طردا للباب در بحث عظیم و پر محتوای قطع ، قرار گرفته است ، به صورت کامل و شایسته به آن پرداخته نمی شود و در عین حال نظرات علماء در این مبحث تا حدودی متفاوت می باشد. در این نوشته سعی شده است به مطالب به صورت دقیق و مبنایی مورد بحث قرار گیرد. ابتدا کلمه تجری و قبح را به صورت جداگانه از نظر لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار داده و سپس در مورد موضوع اصلی که قبح تجری می باشد اقوال علماء را آورده و دسته بندی و نتیجه گیری انجام می شود.

تعداد بازدید :71
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.