سایت مرکز فقهی

چکیده:

یکی از مباحث مهمی که در هر علمی کاربرد دارد بحث حجیت قطع است.

در این مقاله بحث هایی مطرح میشود که در انتها به سه مطلب زیر دست پیدا کنیم:                   

1) معنای صحیح حجیت درعنوان «حجیت قطع»                                                                                   2)نحوه حجیت برای قطع

3) نقش شارع درحجیت برای قطع از جهت جعل و ردع

تعداد بازدید :143
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.