سایت مرکز فقهی

چکیده:

عرف در لغت دو معنا دارد به معنای پی در پی و سکون می باشد  در اصطلاح نیز تعاریف مختلفی بیان شده که بهترین آن تعریف عرف به هر گفتار، يا رفتار، يا ترك گفتار و رفتارى كه مردم آن را بشناسند و بر اساس آن عمل كنند، عرف گویند، برای عرف تقسیماتی مطرح شده از جمله تقسیم آن به عرف عام، خاص، صحیح، فاسد و .... عرف در فقه و شرع جایگاه مهمی دارد و در سه سطح از آن استفاده می شود کاشفیت حکم، تشخیص برخی مفاهیم و مصادیق احکام، کشف مقصود متکلم در باب حجیت عرف، عرف يا به عنوان سيره حجّت است و يا عرف تنها براى تشخيص حكم يا موضوع صغراى سنّت حجّت است

 

تعداد بازدید :73
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.