سایت مرکز فقهی

چکیده:

این تحقیق مشتمل است بر دو بخش کلی که البته در بخش دوم سه مبحث مطرح است و در هر بخش اقوال علماء ذکر شده است

بخش اول :ایا بحث از قطع مربوط به علم اصول است و یا کفیل ان علم کلام است ؟؟؟

بخش دوم:حجیت قطع است که مشتمل بر سه بخش :

الف)حجیت در لسان اهل منطق

ب)حجیت تکوینی یا همان طریقیت قطع

ج)حجیت اصولی  یا همان منجزیت و معذریت

تعداد بازدید :73
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.