سایت مرکز فقهی

چکیده:

یکی از مسائل مهم اصولی در باب قطع، قطع قطاع می باشد. در میان علماء بحث وجود دارد که آیا چنین قطعی حجت می باشد یا نه. در این مقاله بر آنیم که در ابتدا قطع قطاع را تعریف کرده، سپس ادله کسانی که قائل به حجیتِ آن هستند را بیان کنیم. در پایان به نظر برخی از علماء معاصر که قائل به عدم حجیتِ قطع قطاع می باشند می پردازیم.

تعداد بازدید :251
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.