سایت مرکز فقهی

چکیده :

سیره عقلا یک روش اجتماعی است که عموم مردم به آن عمل می کنند و شارع مقدس با سکوت نسبت به آن و یا تایید آن ، آن را برای ما حجت می کند مانند مالکیت . آنچه در سیره عقلا مهم است این است که شارع ارتکاز عقلا را حجت می کند و آن ارتکاز به تنهایی حجت نیست مگر اینکه امضای شارع را داشته باشد.

اما سیره متشرعه ، سیره ای است که در بین عموم متشرعه رایج است و داعیه و انگیزه آن طوری است که غیر از شرع نمی تواند باشد و هر چه شیوع این سیره بیشتر باشد کاشفیت آن از حکم الهی بیشتر است زیرا احتمال اینکه از انگیزه های غیر شرعی مانند عدم فهم نظر معصوم یا لا ابالی بودن نسبت به حکم خدا و.... کمتر می شود تا جایی که ما یقین می کنیم که این سیره نظر معصوم است.

تعداد بازدید :209
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.