سایت مرکز فقهی

کلاس دو ساعت و در نوبت عصر برگزار می گردد که یک ساعت مباحثه با حضور استاد ناظر و یک ساعت تدریس می باشد.

سال هشتم دوره خارج اصول بوده و محل بحث سال آینده ابتدای استصحاب خواهد بود.

تعداد بازدید :268
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.