سایت مرکز فقهی

چکیده

آنچه با عنایت پروردگار متعال وتحت ظل توجهات حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)در پزوهش حاضر توفیق به نگارش آن یافتیم تحلیل و بررسی نظریه ی اخباریون در بحث "حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه"می باشد. در این متن پس از نقل عبارات مختلف اخباری ها ضمن تعرض به نظراتی که در برداشت از کلام آن بزرگواران شده به تحلیل فرمایشات هردو گروه پرداخته شده است. سپس در قالبی نوین به تحریر محل نزاع مابین دو گروه پرداخته ایم و به این نتیجه رسیدیم که نقطه ثقل نزاع در این بحث در حیطه کبرای مسأله میباشد. سپس تقریب استدلالات اخباری ها بر مدعای خویش را ذکر کرده و جواب هایی که علماء درذیل آن ها فرموده اند را نیز نقل کرده ایم. سپس در سایه سار فرمایش بزرگانی چون"استاد الاساتید مرحوم محقق عراقی" ، "محقق نائینی"و سایر مجتهدین به این نتیجه رسیدیم که کلام اخباریون که انکار حجیت به صورت سالبه کلیه می کنند در غایت بطلان است؛ زیرا به خاطر عدم ادراک برخی امور نمیتوان به طور کلی ادراکش را انکار کرد.

تعداد بازدید :248
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.