سایت مرکز فقهی

چکیده :

وقتی استصحاب را مورد بررسی قرار می دهیم مشاهده می کنیم در برخی از مسائل اختلاف وجود دارد بگونه ای که این اختلافات ثمره عملی در مقام رفع تحیّر مکلف ایفاء می کند از جمله ان  امور اختلافی بحث در مقدار قابلیت و حجیت استصحاب است به اینکه ایا اگر منشاء شک در فاء بخاطر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری است و یا چنین نیست بلکه حجیت استصحاب فقط اختصاص به شک در رافع دارد و بس.

از بین علماء محقق خوانساری ، شیخ انصاری ، محقق نائینی و سید محمد حسین روحانی رحمة الله علیهم قائل به اختصاص استصحاب به شک در رافع شده اند زیرا ایشان متعلق یقین را دو قسم می دانند.

در مقابل ایشان برخی از علماء همچون اخوند خراسانی و اغا ضیاء الدین عراقی رحمة الله علیهما قائل به عدم تفصیل هستند و استصحاب را در هر دو قسم شک در رافع و مقتضی حجت و جاری می دانند. زیرا به عقیده ایشان نفس یقین واحد است و امری است مبرم و مستحکم چه متعلقش امر اقتضائی باشد و چه نباشد که البته قول به تفصیل بنظر نیکو می باشد.

تعداد بازدید :460
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.