سایت مرکز فقهی
آزمون ورودی مرکز فقهی مشهد در در مرحله کتبی و مصاحبه علمی برگزار گردید و افراد ذیل پذیرفته شده اند: پذیرفته شدگان قطعی: اسلامی فر/حسین حجی آبادی/ علی حسن زاده/علی خادمی/صادق درایتی/محمدهادی ذلیخائی/علی رضایی/ علی طاهری فرد/حسین علوی گنابادی/سیدامیرحسین نیک سیر/رضا   ذخیره:...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.